WPSA - Česká pobočka
kms

OrganizaceČeská  národní  pobočka  Světové  drůbežnické  společnosti  (WPSA  -
The World's Poultry Science Association) byla založena v roce 1994 a klade si za cíl vytvořit efektivní informační fórum pro vědeckou a odbornou veřejnost v oblasti drůbežnictví.

Konkrétně:

  • Pracovat jako odborný partner pro MZe v oblasti drůbežnictví
  • sledovat výzkum a experimentální činnost v oblasti drůbežnické vědy
  • podporovat a organizovat národní a mezinárodní výměnu informací
  • organizovat konference a jiná setkání drůbežnických specialistů
  • pomáhat mladým vědeckým pracovníkům a specialistům získat  nejnovější vědecké a technologické znalosti na úseku šlechtění, líhnutí, odchovu, chovu, výživy, chorob a marketingu drůbeže
  • napomáhat rozvoji efektivního konkurenceschopného drůbežnicko-drůbežářského průmyslu ČR v souladu s přechodem na standardy a normy EU.


V současné době je činnost naší pobočky poměrně dobře propojena  s evropskou pobočkou WPSA. V rámci této spolupráce již byla získána participace na evropských grantech. Tři členové výboru této pobočky jsou členy evropských sekcí pro genetiku a výživu drůbeže. V pobočce je v současné době 50 specialistů a to jak ze sféry výroby, tak z výzkumu, univerzit a škol.Sídlo pobočky: MZLU Brno, Zemědělská 1, 613 00, Brno
IČO:                 
64328872
DIČ:                  290-64328872
Bank. spojení: Čs. Spořitelna, a.s. Na Příkopě 29, Praha 1
                         
č. ú.: 19404865359/0800

President:        Ing. Pavel Trefil, DrSc                    tel: 261395234
Sekretář:          Ing. Martina Lichovníková, PhD.                          tel: +420 545133229
                                                                               fax: ---
                                                                              mobil: +420 608643621

Kontaktní adresa:
Ing. Martina Lichovníková, PhD.               
                               MZLU v Brně
                               Zemědělská 1
                               61300 BRNO


Pro podrobnosti ohledně příspěvků a další informace se obracejte na Ing. Lichovníkovou

Datum poslední úpravy : 10.1.2007
©by Kalinak 2006